• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 2,443개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200909 20190619 아너스호텔 경기도 화성시 동탄하나1길 ****** ************** ******** ***** 일반호텔
20200909 20200623 스타즈호텔프리미어동탄 경기도 화성시 동탄반석로 **** *************** ************ ****** ********** *********** ***** 일반호텔
20200908 20181012 해시호텔 경기도 수원시 팔달구 ************ **** *********** ***** 일반호텔
20200908 20120913 호텔명작 경기도 수원시 팔달구 ********* ** *************** ***** 일반호텔
20200908 20150211 호텔명작프리미엄 경기도 수원시 팔달구 ********* **** *************** ***** 일반호텔
20200907 19890907 상상 호텔 서울특별시 관악구 남부순환로224길 ** *********** ***** 일반호텔
20200907 20030130 자니비호텔 경기도 수원시 팔달구 ****************** **** *********** ***** 일반호텔
20200907 20150825 아이와이호텔 경기도 수원시 팔달구 ********************* ** *********** ***** 일반호텔
20200907 20101216 애플호텔 전라북도 군산시 비응안1길 * ************** ***** 일반호텔
20200905 19691206 부산역비즈니스호텔 부산광역시 동구 중앙대로180번길 **** *********** ***** 일반호텔
20200905 20160826 브라운도트호텔 범일점 부산광역시 동구 중앙대로 *** *********** ***** 일반호텔
20200905 20000202 울산호텔 울산광역시 남구 두왕로 *** *********** ***** 일반호텔
20200905 20170714 골든리버호텔 경기도 광명시 소하로92번길 *** *********** ****************** *********** ***** 일반호텔
20200905 19960302 완도호텔 전라남도 완도군 완도읍 *************** *** ***** 일반호텔
20200905 20150511 헤리티지호텔 경상남도 창원시 성산구 ******************** *** * ***** ********************** *********** ************* ***** 일반호텔
20200905 20200207 안동케이스 경상북도 안동시 강남2길 ***** *********** ***** 일반호텔
20200904 20100308 더뷰 서울특별시 송파구 올림픽로34길 **** *********** ***** 일반호텔
20200903 20030602 호텔 더 스위트(HOTEL THE SWEET) 부산광역시 부산진구 중앙대로691번가길 **** *********** ***** 일반호텔
20200902 20011203 아모텔 서울특별시 마포구 서강로20길 * ************** ***** 일반호텔
20200902 19940117 케일라(Kayla) 경기도 의정부시 신흥로 *** ************** ***** 일반호텔