• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 2개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20220422 20200212 치릴리작업실(Lab712) 광주광역시 광산구 신창로***번길 *** ****** ***** **** *********** ***************************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 가구/수납용품 컴퓨터/사무용품 기타
20220422 20200212 치릴리작업실(Lab712) 광주광역시 서구 상무중앙로 ** ************ ****** ****** ****** *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 가구/수납용품 컴퓨터/사무용품 기타