• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 2개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20220422 20211029 라이너스 서울특별시 마포구 모래내로 ** ****************************** ******* *********** ***** 컴퓨터/사무용품 종합몰 가구/수납용품 건강/식품
20220422 20090615 나라사랑 아이피스 서울특별시 성북구 길음동 ********** **** **** *************** ****** ******* ***** 컴퓨터/사무용품 종합몰 가구/수납용품 건강/식품