• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 35개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200702 20100814 (주)대아펌프 경기도 평택시 청북면 ********* *** ***** 액체 펌프 제조업
20200625 19720803 신한일전기(주) 경기도 부천시 중동로 ** *********** ***** 액체 펌프 제조업
20200205 20060608 원창진공(주) 경기도 김포시 통진읍 ********* ****** ***** 액체 펌프 제조업
20200117 20180213 (주)주호산업 경기도 김포시 대곶면 ********************* ***** ********** ***** ***** ****** ***** 액체 펌프 제조업
20200107 20190619 (주)현대수중펌프 경기도 김포시 통진읍 ********************* *** ***** 액체 펌프 제조업
20191016 20120530 (주)신한펌프테크 경기도 김포시 대곶면 ****************** **** ***** 액체 펌프 제조업
20191016 20100708 (주)한진펌프 경기도 김포시 대곶면 ************ *** ***** 액체 펌프 제조업
20190514 20070703 전일기계공업(주) 경기도 김포시 하성면 ****************** *** *********** ***** 액체 펌프 제조업
20190509 20070928 뉴월드 경상북도 의성군 봉양면 ********* ** ***** 액체 펌프 제조업
20190507 20130712 신한내산공업사 경기도 김포시 하성면 ***************** ** ***** 액체 펌프 제조업
20190306 20140403 청우유체 서울특별시 구로구 중앙로14길 * *********** 02261***** 액체 펌프 제조업
20190306 20130129 한라산업(주) 부산광역시 사하구 다대로354번길 ** *********** 05126***** 액체 펌프 제조업
20190306 20100325 한국도키멕(주)대구공장 대구광역시 달성군 구지면 ************** * 070712***** 액체 펌프 제조업
20190306 20151125 제이에스엔지니어링(JS ENG) 경기도 평택시 청북면 ********** ***** 03143***** 액체 펌프 제조업
20190306 20140812 (주)신화펌프 경기도 남양주시 화도읍 ********* *** ***** 액체 펌프 제조업
20190306 20020402 덕창공업사(주) 경기도 파주시 목동동 ************ 031 94***** 액체 펌프 제조업
20190306 20130603 (주)금호펌프 경기도 파주시 탄현면 ****************** ***** ***** 액체 펌프 제조업
20190306 20050118 효성아쿠아텍(주) 경기도 파주시 조리읍 ********* ****** ********* ******** 031 94***** 액체 펌프 제조업
20190306 20171227 삼흥산업(주) 경기도 파주시 조리읍 ************ ****** ***** 액체 펌프 제조업
20190306 19990125 (주)대영파워펌프 453-1번지 ,-3 03198***** 액체 펌프 제조업