• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 6개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20220422 20200123 하이오너스(HIGHONUS) 서울특별시 금천구 서부샛길 **** ************************************ **** ***** ********* *********** ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연
20220422 20190411 동서(桐瑞) 서울특별시 광진구 용마산로*길 *** ****************** ****** *********** ******************* ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연
20220422 20160418 현대유통 서울특별시 양천구 등촌로 *** ****** ******** ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연
20220422 20090421 에버라임 서울특별시 송파구 동남로**길 ***** *************** ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연
20220421 20200123 하이오너스(HIGHONUS) 부산광역시 남구 자성로 **** ****************** ****** *********** ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연
20220421 20180307 푸른숲 인천광역시 중구 백운로***번길 ***** *********** ***** 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 가전 레져/여행/공연