• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 134,077개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191213 20180427 장수 제1 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ***************** ***** ***** 전기사업업체
20191213 20180427 장수 제2 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ***************** ***** ***** 전기사업업체
20191213 20171101 효영 태양광발전소 경기도 가평군 조종면 ********* ** ***** 전기사업업체
20191213 20171214 삼성 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20171214 행복한 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20171214 광명 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20170915 영란 태양광발전소 경기도 가평군 조종면 *************** * ***** 전기사업업체
20191213 20180824 석사 제2태양광발전소 경기도 가평군 조종면 ****** *** ******** **** ***** 전기사업업체
20191213 20180201 경희 태양광발전소 경기도 가평군 조종면 ************ ** ***** 전기사업업체
20191213 20171214 성모 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20171215 이튼 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20171214 에스와이전력 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20171214 가평사랑 태양광발전소 경기도 가평군 설악면 ************ ******* ***** 전기사업업체
20191213 20181019 현택기2호 태양광발전소 경기도 가평군 가평읍 ********* ********* **** ***** 전기사업업체
20191213 20181019 우창 태양광발전소 경기도 가평군 북면 ********* *** ******** ***** ***** 전기사업업체
20191213 20181002 형제 태양광발전소 경기도 가평군 상면 ********* ********* **** ***** 전기사업업체
20191213 20151021 두밀리 태양광발전소 경기도 가평군 가평읍 *************** *** ***** 전기사업업체
20191213 20160406 하면태양광발전소 경기도 가평군 조종면 ********* ********* ***** ***** 전기사업업체
20191213 20160418 희순태양광발전소 경기도 가평군 북면 ********* ********* **** ***** 전기사업업체
20191213 20170727 풍경 태양광발전소 경기도 가평군 상면 *************** * ***** 전기사업업체