• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 1,175개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200703 20200604 동아화공약품상사 경기도 시흥시 엠티브이24로 **** *********** ***** 용제판매소
20200630 20050311 대한특수유 전라북도 익산시 무왕로 **** *********** ***** 용제판매소
20200630 19920922 호남세탁기재상사 전라북도 익산시 인북로28길 ** *********** ***** 용제판매소
20200623 20040923 (주)태영비앤씨 경기도 평택시 진위면 **************** **** ****************** ****** ****** ***** 용제판매소
20200527 20140318 화성세탁재료 강원도 강릉시 사천면 *************** **** ***** 용제판매소
20200523 20200521 (주)광우 경상북도 포항시 남구 ********* *** *********** ***** 용제판매소
20200523 20200521 동양정밀화학(주) 경상북도 구미시 왕산로5길 **** *********** ***** 용제판매소
20200516 20200514 (주)원익큐브 충청북도 청주시 청원구 ********* *************** **** ***************** ***** 용제판매소
20200514 20070425 영모피세탁재료상사 충청북도 청주시 청원구 ********* ********* ********** ***** 용제판매소
20200508 20040721 대웅상사 인천광역시 부평구 화랑로59번길 *** ************ **** *********** ***** 용제판매소
20200430 20021108 태광케미칼 경상남도 김해시 평전로94번길 *** ******** ***** 용제판매소
20200422 20150508 오성케미칼(주) 경상북도 영천시 금호읍 ********* ******* ***** 용제판매소
20200422 20170302 대건(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로 *** ****************** ****** ****** ************ ***** 용제판매소
20200411 20090910 (주)대천 대구광역시 서구 염색공단천로14길 **** *********** ***** 용제판매소
20200402 20041025 진주 충청남도 공주시 계룡면 ********** **** ***** 용제판매소
20200331 20100831 태흥케미칼 경기도 화성시 향남읍 ********* *** ***** 용제판매소
20200328 20050927 모닝코러스 경상남도 양산시 신기동 *********** ******** *************************** ****** ******* ***** 용제판매소
20200327 20130123 대한화학 경상남도 김해시 주촌면 ******************* ** ***** 용제판매소
20200212 20061218 동주산업 경기도 의정부시 경의로 ** ************** ***** 용제판매소
20200212 20131106 한양세탁재료상사 경상남도 창원시 의창구 ********************* * *********** ***** 용제판매소