• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 3,477개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20220516 20210521 우리종합가스 충청북도 청주시 청원구 ********* ********* *** ***** 판매
20220514 20090414 한국가스웰㈜ 광주광역시 광산구 평동로803번길 ** ******** ***** 판매
20220514 20211220 삼원종합가스 경상북도 성주군 용암면 ********* *** ***** 판매
20220513 20130430 금산에너지 전라북도 익산시 함열읍 ************ ***** *************** ************ ***** 판매
20220512 19940607 오포산업가스 경기도 광주시 오포읍 ************ ** ***** 판매
20220511 20190401 아진가스 경상북도 칠곡군 왜관읍 ********** *** ***** 판매
20220511 20200224 삼가스 경기도 가평군 상면 ********* *** * ****** ****** ***** ***** 판매
20220511 20200224 이가스 경기도 가평군 상면 ********* *** * ****** ****** ***** ***** 판매
20220511 20201020 (주)디오피테크 경상남도 김해시 진영읍 ********* *** ***** 판매
20220511 20210823 진양종합가스 경상남도 김해시 생림면 ********* *** ***** 판매
20220509 20190611 삼화종합가스 경상북도 의성군 봉양면 ********* *** ***** 판매
20220507 20140211 (주)에어코 경기도 용인시 처인구 ********* ********* *** ***** 판매
20220507 20090309 (주)후성 경기도 안성시 미양면 ************ **** ***** 판매
20220507 19980319 대성종합가스 강원도 평창군 진부면 ********* ** ***** 판매
20220507 20141014 (주)에프엠에스코리아 경상남도 함안군 가야읍 ********* ** ************** ***** 판매
20220504 20100729 에어리퀴드코리아(주) 충청남도 천안시 서북구 *********** ** *********** ***** 판매
20220503 20100111 한국산업가스주식회사 부산광역시 사하구 을숙도대로677번길 ** *********** ***** 판매
20220503 19841012 (주)양평가스 경기도 양평군 양평읍 ********* *** ***** 판매
20220503 20131224 송산에너지 경기도 화성시 송산면 *************** ****** ***** 판매
20220430 20170630 (주)제니스월드 충청북도 진천군 덕산읍 ********* ****** ***** 판매