• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 1,797개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200805 20181221 *** 인천광역시 미추홀구 숙골로112번길 *** ****** ******* *********** ************************* ***** 목재수입유통업
20200805 20181207 *** 경기도 화성시 정남면 ********* *** ***** 목재수입유통업
20200805 20181119 (주)대흥화학 경기도 화성시 마도면 **************** *** ***** 목재수입유통업
20200805 20190211 (주)그린활성탄소 경기도 화성시 팔탄면 ******************* ***** ***** 목재수입유통업
20200805 20160831 (주)화성그린에너지 경기도 화성시 향남읍 ********* ****** ***** 목재수입유통업
20200805 20160319 농업회사법인 주식회사 발안수목원 경기도 화성시 팔탄면 *************** *** ***** 목재수입유통업
20200805 20140110 주식회사 이에프글로벌 경기도 화성시 서신면 ****************** ** ***** 목재수입유통업
20200805 20180115 *** 경기도 화성시 효행로614번길 ** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20131220 주식회사 뉴그린 경기도 화성시 향남읍 ****************** ** ***** 목재수입유통업
20200805 20131219 화성수원오산산림조합 경기도 화성시 동탄순환대로 ******* ****** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20131216 주식회사 태정목재수출포장 경기도 화성시 팔탄면 ************ ***** ***** 목재수입유통업
20200805 20131210 (주)크라텍 경기도 화성시 팔탄면 ********* *** ***** 목재수입유통업
20200805 20131205 (주)대산우드랜드 경기도 화성시 효행로1265번길 **** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20161010 이봉수 경기도 화성시 장안면 ********* ***** ***** 목재수입유통업
20200805 20160317 주식회사 제이엔씨바이오 경기도 화성시 양감면 ************ ***** ***** 목재수입유통업
20200805 20190731 한국소재 주식회사 경기도 화성시 동탄대로21길 *** ****************** ******* *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20190517 필립무역 경기도 수원시 영통구 ***************** ***** ****** *********** ********* **************** ***** 목재수입유통업
20200805 20191028 주식회사 다산 경기도 수원시 영통구 ********************* **** ****** **** **** *********** **************************** ***** 목재수입유통업
20200805 20200221 *** 경기도 화성시 동탄순환대로27길 ** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20200608 *** 경기도 화성시 비봉면 *************** *** ***** 목재수입유통업