• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 1,797개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200805 20171103 SK네트웍스(주) 경기도 수원시 장안구 ************ *** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20181008 (주)브이씨엘 경기도 수원시 팔달구 ******************** * ******** ***** 목재수입유통업
20200805 20170116 주식회사 다연 경기도 수원시 권선구 ******************** ***** ************** ***** 목재수입유통업
20200805 20140609 넷코비나(주) 경기도 수원시 팔달구 ********* *** *********** **************** ***** 목재수입유통업
20200805 20140724 (주)남양엔지니어링 경기도 수원시 권선구 ****************** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20171113 한스브릿지 코리아 경기도 수원시 팔달구 ********* **** ****** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20131125 주식회사 세왕목재 경기도 수원시 팔달구 ****************** ** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20180607 (주)화성바이오 경기도 수원시 팔달구 ********* *** ************ ****** *************** ***** 목재수입유통업
20200805 20180411 케이씨아이(KCI)무역 경기도 수원시 권선구 ***************** ***** ************ **** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20171120 (주)율림 경기도 수원시 장안구 ********* **** ****** **** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20131129 D.S 코퍼레이션 경기도 수원시 권선구 ************ *** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20180905 주식회사 백암 경기도 화성시 우정읍 ********* ****** ***** 목재수입유통업
20200805 20160906 민선홍 경기도 화성시 팔탄면 ********* ****** ***** 목재수입유통업
20200805 20160129 (주)한익스프레스 경기도 화성시 양감면 ********* *** ***** 목재수입유통업
20200805 20151028 (주) 라코리치 경기도 화성시 반월남길54번길 ** *********** ***** 목재수입유통업
20200805 20140520 (주)서울레이저 인돈식 경기도 화성시 봉담읍 ********* ** ***** 목재수입유통업
20200805 20140213 한양특수산업(주) 경기도 화성시 팔탄면 ********* ****** ***** 목재수입유통업
20200805 20180514 주식회사 민성 경기도 화성시 매송면 ********* ***** **** ***** 목재수입유통업
20200805 20180508 성도메탈주식회사 경기도 화성시 우정읍 ****************** **** ***** 목재수입유통업
20200805 20181022 (주)바인컴퍼니 경기도 화성시 봉담읍 ********** *** ***** 목재수입유통업