• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 30개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20221202 20221130 미니팩토리 서울특별시 중랑구 동일로 **** ******** **** *** *********** ******** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20221017 20180221 펫위그 서울특별시 금천구 금하로**나길 ****** ****** **** **** *********** ************* ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220924 20220920 에키에 뷔스타 (EKIE VUSTA) 서울특별시 용산구 신흥로**길 ***************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220905 20220902 코리아고성 전라북도 전주시 덕진구 ************* ***** ****** *************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220829 20170205 시리얼(Cereal) 서울특별시 성동구 왕십리로**나길 *** ********************* **** **** ****** ***************** ********************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220829 20170205 시리얼(Cereal) 서울특별시 동대문구 천호대로**길 *** **** *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220712 20220708 프리포트 서울특별시 금천구 두산로*길 ** ****** ****** *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220704 20220701 재리블리 충청남도 서산시 음암면 ********* **** ****** ****** *********************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20211118 (주)랑스엔터 서울특별시 금천구 가산디지털*로 **** ************************ **** ******* *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20180221 펫위그 서울특별시 관악구 청룡**길 *** ****** ****** *********** **************************** ******** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20170205 시리얼(Cereal) 서울특별시 종로구 종로 **** **** **** ************ ************ ********************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20161007 깜냥 서울특별시 강북구 노해로**길 **** *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20110816 (주)뉴디즈니 서울특별시 구로구 오리로 ***** ****** ************************ ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20091207 처음처럼 서울특별시 강남구 선릉로 **** ****** *********** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20091207 처음처럼 서울특별시 노원구 공릉로**길 *** ****** ****** *********** **************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220422 20060404 (주)핑크비 서울특별시 광진구 천호대로***길 ** **************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220421 20200420 문(MOON)잡스 경상남도 양산시 물금읍 ********* *** ****** ****** ******* ****************** **** ************* ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220421 20190717 라일라앤유 대전광역시 서구 대덕대로***번길 ** *********** ******************* ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220421 20190423 예일샵 인천광역시 부평구 부일로***번길 *** **** ****** *********** **************** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락
20220421 20181008 오이네(OENE) 경상남도 창원시 진해구 ********* **** ****** ******* *********** ************ ************ **** ***** 의류/패션/잡화/뷰티 종합몰 교육/도서/완구/오락