• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 230개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200704 20160303 노라조 제주특별자치도 제주시 중앙로 *** ********* ************** ************* ***** 외국인전용유흥음식점업
20200627 20150731 클럽아파치 제주특별자치도 서귀포시 태평로335번길 * *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200624 20200622 올림피아 경기도 구리시 경춘로 **** ****** **** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200618 20200616 박스터 경기도 평택시 팽성읍 *************** *** **** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200618 20200616 써클 경기도 평택시 팽성읍 ************************ *** **** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200617 20181210 스타 대구광역시 달서구 성서공단로11길 ***** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200611 19880512 초이스클럽 경기도 동두천시 광암로 **** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200610 20131212 파티라이브생음악 경상북도 포항시 북구 ********* *** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200605 20200603 더 케이브 경기도 평택시 팽성읍 *************** **** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200602 20140520 스타디움 경상남도 창녕군 창녕읍 ********* ** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200602 20190925 부가티 경기도 평택시 팽성읍 ************************ ** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200530 20200522 큐브(CUBE) 경기도 평택시 팽성읍 ************************ *** **** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200521 19921002 스캔달(SCANDAL) 경기도 평택시 쇼핑로9번길 ** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200519 20020830 더 문(THE MOON) 경기도 평택시 쇼핑로 ** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200430 19910228 스테이션 경기도 평택시 쇼핑로9번길 ** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200425 20120622 황금 경상남도 함양군 함양읍 ********* ** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200423 20071119 보스 경상남도 거제시 옥포로 *** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200414 20080129 (주)듀티프리 경상남도 거제시 거제대로 **** ****************** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200414 20140117 펑크 경상남도 거제시 거제대로 **** *********** ***** 외국인전용유흥음식점업
20200402 20191018 경기도 평택시 팽성읍 ************************ ** ***** 외국인전용유흥음식점업