• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 11,679개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191213 20000118 홈플러스(주) 중계점 서울특별시 노원구 동일로204가길 ** *********** *********** ***** 기타식품판매업
20191213 19990721 홈플러스(주) 인천광역시 남동구 예술로 **** ********** *********** ********************** ***** 기타식품판매업
20191213 20110428 (주)진로마트기아점 경기도 광명시 충현로 ** ********************** ***** 기타식품판매업
20191213 20170901 은성식자재마트 경기도 광명시 범안로 ***** ********** *********** *********** ************* ***** 기타식품판매업
20191213 20020523 (주)진로마트 경기도 광명시 기아로 * *********** ***** 기타식품판매업
20191213 20180716 가야식자재마트 경기도 파주시 법원읍 ************ **** **** ***** 기타식품판매업
20191213 20120904 GS수퍼 파주목동점 경기도 파주시 가온로 *** *********** ***** 기타식품판매업
20191213 20140616 (주)지에스리테일 GS슈퍼김포운양점 경기도 김포시 김포한강11로 ******* **** *********** ***** 기타식품판매업
20191213 20071122 홈플러스(주) 경상북도 포항시 남구 ********* *** **** *********** **************************** ***** 기타식품판매업
20191213 20191211 주식회사 월드할인마트 인천광역시 계양구 병방로 *** *************** ********* **** *********** ***** 기타식품판매업
20191213 20191211 프레스코 경기도 평택시 세교6로 ***** **** *********** ***** 기타식품판매업
20191213 20191211 중부식자재마트 경기도 평택시 팽성읍 *************** *** **** ***** 기타식품판매업
20191212 20030522 홈플러스 서울특별시 마포구 월드컵로 *** *********** ********************** ***** 기타식품판매업
20191212 20180108 (주)금성마트 대구광역시 서구 팔달로 **** **** *************** ***** 기타식품판매업
20191212 20030226 롯데역사(주)대구점 대구광역시 북구 태평로 **** ********** *************** ************************* ***** 기타식품판매업
20191212 20151207 (주)국제뷰티아티스트평생교육원 인천광역시 중구 백운로387번길 *** ***** **** ****** ****** **** ********* *********** ***** 기타식품판매업
20191212 20161107 (주)와식자재마트 인천광역시 남동구 서창남순환로215번길 *** ************** *********** ***** 기타식품판매업
20191212 20021022 홈플러스(주)문화점 대전광역시 중구 계백로 **** ************************ ***** 기타식품판매업
20191212 20081224 정림스토아 만년점 대전광역시 서구 만년로 ** ********************** ***** 기타식품판매업
20191212 20070523 홈플러스(주) 대전탄방점 대전광역시 서구 둔산중로 ** **** *********** ***** 기타식품판매업