• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 9개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191211 20190110 베스트 플러스 서울특별시 은평구 불광로 *** ****** *********** ***** 우슈
20191211 19920406 북경무술관 인천광역시 동구 샛골로 *** *********** ***** 우슈
20191113 19851211 우슈정무관 강원도 원주시 행구로 *** *********** ***** 우슈
20191016 20080526 아이사랑우슈도장 경기도 화성시 동탄순환대로 **** *************** ****** *********** ***** 우슈
20191009 20120224 쿵푸합기도 경기도 고양시 일산서구 ********* ***** ****** *********** **************** ***** 우슈
20190529 20030524 우슈늘푸른무술스쿨 경기도 광명시 하안로287번길 *** ************ ****** *********** ***** 우슈
20190306 20111031 우슈 경기도 용인시 기흥구 ********** ***** ******** ***** 우슈
20190306 20141125 김용제실용태극권/여해당 충청북도 청주시 청원구 ********* **** **** *********** 23***** 우슈
20190306 20050428 국성유도체육관 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 ************************ *** ***** 우슈