• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 8개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200703 20090324 석봉태권도장 율하관 경상남도 김해시 율하2로58번길 ** **** *********** ***** 우슈
20200627 20051005 소림무술학교 경기도 안산시 상록구 ********* ** *********** ***** 우슈
20200415 20111031 우슈 경기도 용인시 기흥구 ********** ***** ******** ***** 우슈
20191214 20191212 천진태극권 경기도 수원시 영통구 ********* **** *************** ****** *********** ***** 우슈
20191113 19851211 우슈정무관 강원도 원주시 행구로 *** *********** ***** 우슈
20190529 20030524 우슈늘푸른무술스쿨 경기도 광명시 하안로287번길 *** ************ ****** *********** ***** 우슈
20190306 20141125 김용제실용태극권/여해당 충청북도 청주시 청원구 ********* **** **** *********** 23***** 우슈
20190306 20050428 국성유도체육관 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 ************************ *** ***** 우슈